តើក្រុមហ៊ុន Terra នៅសិង្ហបុរីពិតជាក្រុមហ៊ុនក្រដាសមែនឬ?

បើយោងទៅតាមសារពត៏មានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានអោយដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Terra នៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាម្ចាស់គម្រោងរបស់កាក់LUNA អាចជាក្រុមហ៊ុនក្រដាស។ ក្រុមហ៊ុនTerra មានស្នាក់ការពីរ ស្នាក់ការទីមួយនៅកូរ៉េខាងត្បូង និង មួយទៀតនៅសិង្ហបុរី។យោងតាមឯកសារមួយបានអោយដឹងថាក្រុមហ៊ុនTerra បានរំសាយសាខានៅកូរ៉េខាងត្បូងមុននឹងថ្ងៃដែលកាក់ LUNA បានធ្លាក់ចុះពីរ បីថ្ងៃហាក់បីដូចជាពួកគេដឹងរឿងជាមុន។ ចំណែកសាខាប្រទេសសិង្ហបុរីនៅប្រតិបត្តិការធម្មតាដោយសារប្រទេសសិង្ហបុរីមិនសូវចេញច្បាប់តឹងរឹងទៅលើរឿង គ្រីបតូ។ Kwon ដែលជាអ្នករួមបង្កើត Terra បានអោយដឹងថាសាខាសិង្ហបុរីគឺជាសាខាធំរបស់

Read more