គ្រ៊ីបតូយ៉ាងម៉េចហើយដើមឆ្នាំនេះហើយមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះ CEX

ក្នុងឆ្នាំនេះសេដ្ធកិច្ចគឺអាចនិយាយបានថាធ្លាក់ខ្លាំងមិនថាតែស្រុកខ្មែរទេនៅប្រទេសផ្សេងៗក៏ធ្លាក់ដូចគ្នា។ គ្រ៊ីបតូក៏មិនខុសគ្នាដែរគឺស្ថាប័នវិនិយោគធំនាំគ្នាដកភាគហ៊ុនឬការវិនិយោគពីគម្រោងគ្រ៊ីបតូដូចគ្នា។ដូចនេះវាធ្វើអោយគម្រោងគ្រ៊ីបតូដែលមានមូលដ្ធានគ្រឹះមិនច្បាស់លាស់នឹងលែងមានការអភិវឌ្ឃន៏តទៅទៀតបញ្ហានេះហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើអោយតម្លៃកាក់របស់វាធ្លាក់ថ្លៃ។ រីឯអ្នកដែលមានកាក់នៅក្នុង Crypto Exchangeផ្សេងៗសំុបង្កើនភាពប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះខ្លាចក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបិទមិនអោយដកកាក់ដូច FTX ទៀត។ដោយថ្មីៗនេះមានពាក្រចចាមអារ៉ាមទាក់ទងនឹង Gate io ដែលអ្នកវិនិយោគនាំគ្នាភ័យដកកាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុននេះអស់យ៉ាងច្រើនក្រោយពេលមានការបាត់ខ្លួន CEO របស់ Multichain ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធិទៅជាមួយ Gate io។ រីឯថ្ងៃនេះគឺមានពាក្រចចាមអារ៉ាមទាក់ទងនឹង Crypto Exchange ឈ្មោះ

Read more

អ្នកវិនិយោគដោយប្រើ Crypto Exchange MEXC សុំប្រយ័ត្ន

កាលពីព្រឹកមិញនេះ Twitter ពត៏មានគ្រ៊ីបតូដ៏ល្បីឈ្មោះមួយ Whalechart បាន Tweet ថា គួរតែនៅអោយឆ្ងាយពីគ្រ៊ីបតូ Exchange MEXC និង មិនគួរទិញកាក់ MX របស់Crypto Exchange នេះទេ។ Whalechart បានអោយដឹងថាមានគម្រោងកាក់ជាច្រើនដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយ MEXC។គួរអោយដឹងផងដែរថា Crypto

Read more