វិនិយោគិនសហរដ្ធអាមេរិកលោក Mark Cuban ត្រូវបានចោរលួចកាក់អស់870,000 $

លោក Mark Cuban គឺជាវិនិយោគិនដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ធអាមេរិកបានអោយដឹងថារូបលោកបានបាត់កាក់អស់ចំនួនគិតជាលុយដុល្លារប្រហែល 900,000 $ ដោយចោរបាប្រើវិធី Phising។Phising Attack គឺជាវិធីដែលចោរបន្លំបង្កើតជាវេបសាយ ឬ កម្មវិធីទូរស័ព្ទអោយដូចទៅជាមួយវេបសាយផ្លូវការហើយអោយជនរងគ្រោះដាក់ពត៏មានសំខាន់ដើម្បីចោរអាចយកពត៏មានទាំងនោះដើម្បីលួចទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បាន។លោក Cuban បានអោយដឹងថារូបលោកបានដោនឡូតកម្មវិធី Metamask ក្លែងក្លាយបង្កើតដោយចោររួចបានដាក់ពាក្រសម្ងាត់ចូរពេលដាក់ចូលរួចរាល់ចោរមានសិទ្ធិស្មើររូបលោកដើម្បីដកកាក់ទាំងនោះបាន។រូបលោកក៏បានវេរកាក់ដែលយកបានមកវិញមួយចំនួនចូលក្នុង Coinbase ចំនួន 2 លាន

Read more