ចោរដែលបានលួចកាក់ពីក្រុមហ៊ុន HTX បានវេរកាក់ជូន HTX វិញហើយ។

កាលពីថ្ងៃទី 27 ខែ កញ្ញាក្រុមហ៊ុន HTX (Huobi) បានទទួលរងគ្រោះពីការលួចកាក់ដល់ទៅ 5,000 ETH ឬ 8 លានដុល្លារ។ក្រោយពីបានលួចក្រុមហ៊ុន HTX បានប្រកាសពីដំណឹងអោយចោរវេរកាក់ជូនខ្លួនវិញរួចក្រុមហ៊ុននឹងជូនលុយមួយចំនួនជាការអរគុណនៃការស្វែងរកចន្លោះប្រហោងពីក្នុងកូដរបស់ខ្លួននិងមិនចោទថាករណីនេះជាការលួចនោះទេ។ហើយថ្ងៃនេះចោរក៏បានវេរកាក់ដែលបានលួចទាំងអស់ជូនHTX វិញទាំងអស់ហើយក្រុមហ៊ុន HTX ក៏បានជូនកាក់ចំនួន 250 ETH(ជាង 40

Read more

វិនិយោគិនសហរដ្ធអាមេរិកលោក Mark Cuban ត្រូវបានចោរលួចកាក់អស់870,000 $

លោក Mark Cuban គឺជាវិនិយោគិនដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ធអាមេរិកបានអោយដឹងថារូបលោកបានបាត់កាក់អស់ចំនួនគិតជាលុយដុល្លារប្រហែល 900,000 $ ដោយចោរបាប្រើវិធី Phising។Phising Attack គឺជាវិធីដែលចោរបន្លំបង្កើតជាវេបសាយ ឬ កម្មវិធីទូរស័ព្ទអោយដូចទៅជាមួយវេបសាយផ្លូវការហើយអោយជនរងគ្រោះដាក់ពត៏មានសំខាន់ដើម្បីចោរអាចយកពត៏មានទាំងនោះដើម្បីលួចទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បាន។លោក Cuban បានអោយដឹងថារូបលោកបានដោនឡូតកម្មវិធី Metamask ក្លែងក្លាយបង្កើតដោយចោររួចបានដាក់ពាក្រសម្ងាត់ចូរពេលដាក់ចូលរួចរាល់ចោរមានសិទ្ធិស្មើររូបលោកដើម្បីដកកាក់ទាំងនោះបាន។រូបលោកក៏បានវេរកាក់ដែលយកបានមកវិញមួយចំនួនចូលក្នុង Coinbase ចំនួន 2 លាន

Read more