តោះមកលេងGame NFT របស់Louis VuittonដែលជាBrandសំលៀកបំពាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីជាងគេលើលោកទាំងអស់គ្នា។

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ Louis Vuittonដែលជាក្រុមហ៊ុនDesign ម៉ូដសំលៀកបំពាក់លំដាប់ពិភពលោកបានធ្វើការ Update Game NFT របស់ខ្លួនដែលបានបញ្ចេញអោយប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ 2021​ អោយអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទAndroid និង IOS បានលេងហើយមានសំណាងឈ្នះ NFT របស់ខ្លួនថែមទៀតផង។ Game NFT មួយនោះមានឈ្មោះថា LOUIS THE

Read more