គណកម្មការមូលបត្រអាមេរិកកោះហៅដល់បុគ្គល 11 រូបពីបទបោកប្រាស់អោយវិនិយោគក្នុងគ្រីបតូ

ជនបោកប្រាស់11រូបដែលជាម្ចាស់កម្មវិធីវិនិយោគបោកប្រាស់ជាច្រវាក់មួយមានឈ្មោះថា Forsage ត្រូវបានគណកម្មការមូលបត្រអាមេរិក (SEC) បានកោះហៅពីបទបោកប្រាស់ជាប្រព័ន្ធដោយប្រើប្រាស់គ្រីបតូ។ Forsage រកលុយបានយ៉ាងតិចណាស់ 300 លានដុល្លារពីការផ្សព្វផ្សាយ និង បោកអ្នកវិនិយោគតៗគ្នាអោយវិនិយោគក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួន។ អ្នកចាស់ត្រូវបបួលអ្នកថ្មីអោយវិនិយោគដើម្បីបានអត្ថប្រយោជន៏ដល់ខ្លួន។Forsage បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជុំវិញពិភពលោកតែម្តងដែលធ្វើអោយវាបានលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះ។វាប្រើប្រាស់Smartcontract គឺជាកម្មវិធីដែលប្រើក្នុង Blockchainដើម្បីអោយធ្វើការអ្វីមួយ។អ្នកវិនិយោគយកគ្រីបតូ ដាក់ចូលក្នុង Platform របស់ Forsage ហើយបបួលអ្នកថ្មីមកដើម្បីបានកម្រៃត្រឡប់មកវិញ។ពួកបោកប្រាស់ទាំងនេះបានបង្កើត

Read more