ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 21 ខែ កុម្ភ:

ក្រុមហ៊ុនExchangeដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិនឈ្មោះ HUOBI បានចាប់ផ្តើមដកកាក់ប្រភេទPrivacy ដូចជាកាក់Monero ចេញពី Platform ដោយសារតែសម្ពាធពីសំណាញ់ច្បាប់។

ក្រុមហ៊ុន FTX សាខាប្រទេសជប៉ុននឹងចាប់ផ្តើមបើកអោយអតិថិជនដកកាក់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកនេះ។

ម្ចាស់គម្រោងកាក់ FET ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Fetch AI បានចាប់ដៃគូរជាមួយក្រុមហ៊ុន Bosch ដើម្បីសហការគ្នាទៅលើគម្រោងweb3 ជាមួយនឹង AI។

ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងសិក្សាទៅលើការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើភាគហ៊ុននិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតឈ្មោះ Etoro បានសិទ្ធិផ្តល់សេវាកម្មវិនិយោគលើគ្រ៊ីបតូក្នុងទីក្រុង​New York ហើយ។

ម្ចាស់គម្រោងកាក់ Polygon ឈ្មោះ Polygon Lab បានបញ្ឃប់ការងាររបស់បុគ្គលិកដល់ទៅ 20% ក្នុងឆ្នាំនេះ។

ប្រភព:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-21/ftx-unit-in-japan-becomes-first-to-resume-customer-withdrawals