អ្នកប្រើប្រាស់ Ledger សម្តែងភាពមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយ Ledger ធ្វើរឿងនេះ

Ledger គឺជាក្រុមហ៊ុន Cold Wallet ឬ​ Hardware wallet ដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងជាងគេលើលោកជាមួយនឹងកម្មវិធី Ledger Live ដែលងាយស្រួលប្រើនិងមានការ Support កាក់យ៉ាងច្រើនប្រភេទ។ពាក្រថា Cold Wallet គឺមានន័យថាជា Wallet រក្សាគ្រ៊ីបតូដែលរក្សាទុក Private key

Read more

CZ ដែលម្ចាស់ Binance បាននិយាយថា 99% នៃអ្នករក្សាកាក់ដោយខ្លួនឯងអាចនឹងបាត់កាក់

Changpeng Zhao – CZ ដែលជាម្ចាស់ Exchange ដ៏ធំជាងគេក្នុងលោកឈ្មោះ Binance បានចូលនិយាយក្នុង Twitter Space កាលពីម្សិលមិញនេះថា អ្នកវិនិយោគដែលដកកាក់់ទៅរក្សាកាក់ដោយខ្លួនឯង(រក្សាដោយប្រើប្រាស់ Cold wallet, កម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលរក្សាកាក់ដូចជា Trust wallet, metamask និង

Read more

នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Binance លោក CZ បានចេញមកប្រាប់អោយអ្នកលេងគ្រ៊ីបតូដកកាក់មកទុកដោយខ្លួនឯង

ដូចដែលបានដឹង FTX បានក្ស័យធនដោយបានយកកាក់របស់អ្នកវិនិយោគដែលរក្សាក្នុង Exchange រប​ស់ខ្លួនទៅប្រើប្រាស់ដែលអាចនិយាយបានថាជាទង្វើដែលថោកទាបបំផុតហើយនាយកប្រតិបត្តិរបស់វា Sam Bankman-Fried បានប្រកាសឈប់ពីតំណែងហើយរួចពីការចាប់ដាក់គុកទៀតផង។ដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគ Binance បានបង្ហាញពី Wallet Address ដែលរក្សាទុកកាក់របស់អ្នកវិនិយោគតែម្តងហើយបានយក Proof Of Reserve មកប្រើប្រាស់(Proof Of Reserve គឺការបង្ហាញពីAddress

Read more