ក្រុមហ៊ុនBoring Company របស់Elon Musk បានបើកទទួលកាក់ Doge Coin ហើយ។

ក្រោយពេលដែល Tesla និង SpaceX បានធ្វើការប្រកាសទទួលយកការចាយលុយដោយកាក់ dogecoin ថ្ងៃនេះ Elon Musk ក៏បានប្រកាសអោយក្រុមហ៊ុនមួយទៀតរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Boring Company ទទួលយកការចាយលុយដោយDogecoin បានហើយ។ Boring Company គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវក្រោមដីសម្រាប់រថយន្តធ្វើដំណើរពីចំនុចមួយទៅចំនុចមួយដោយមិនមានស្ទះចរាចរណ៏ និង មានល្បឿនលឿនរួមទាំងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ យោងតាមCNN

Read more