ក្រុមហ៊ុនហ្គេមធំមួយរបស់ជប៉ុនឈ្មោះ Square Enix បានចាប់ដៃគូរជាមួយ HyperPlay

Square Enix ជាក្រុមហ៊ុនហ្គេមដ៏ធំមួយរបស់ជប៉ុនដែលមានហ្គេមល្បីៗដូចជា Final Fantasy និង Kingdom Hearts ជាដើមបានប្រកាសចាប់ដៃគូរជាមួយក្រុមហ៊ុន HyperPlay ដែលជាក្រុមហ៊ុន Web3 game platform កាលពីថ្ងៃទី 19 ខែ មីនាកន្លងមកនេះ។ Square Enix បានដាក់ទុនជាមួយ HyperPlay តែមិនបានបញ្ចេញចំនួនលុយនោះទេហើយ HyperPlay នឹងយកលុយទាំងនោះទៅពង្រីក game store របស់ខ្លួន។

ប្រភព: Cointelegraph


ក្រុមហ៊ុន Immutable និង Polygon បានចាប់ដៃគូរគ្នាដើម្បីស្វែងរកហ្គេមដោយបានត្រៀមលុយចំនួន 100 លានដុល្លារដើម្បីដាក់ទុនជាមួយដោយលុយទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងមូលនិធិឈ្មោះ Inevitable Games Fund ឬ IGF។ IGF បានចាប់ផ្តើមដោយការវិនិយោគជាមួយហ្គេម 7 ដូចជា Pixelmon, Guild of Guardians, Metalcore និង My pet hooligan។

ប្រភព: Cointelegraph


ថ្ងៃនេះ Binance ប្រកាសដកកាក់ចំនួន 3 មានដូចជា៖ DREP, MOB, PNT នៅថ្ងៃទី 03 ខែ មេសានេះ

ប្រភព: binance