នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន nChain បានចុះពីតំណែងហើយបានអោយដឹងថាលោក Craig Wright មិនមែនជា Satoshiទេ

អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន nChain លោក Christen Ager-Hanssen បានចាកចេញពីតំណែងក្រោយពេលដែលរូបលោកបានរកឃើញថា មានការឃុបឃិតក្លែងបន្លំម្ចាស់ភាគហ៊ុនពីសំណាក់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ហើយលោកបានផុសក្នុង X ថាលោកមិនជឿថានាយកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលមានឈ្មោះថា Craig Wright គឺជា Satoshi Nakamoto ដែលជាអ្នកផ្តល់កំណើតអោយ Bitcoin នោះទេដោយសារតែយោងតាមប្រវត្តិការស្វែងរករបស់លោក Craig Wright មើលទៅគឺផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែល Satoshi គួរធ្វើ។លោក Ager Hanssen ក៏បានអះអាងថារូបលោកបានរាយការណ៏ទៅដល់ ប្រធានរបស់ nChain និងមនុស្ស5 រូបទៀតដែលពាក្រព័ន្ធនឹងរឿងឃុបឃិតគ្នានេះហើយអាចធ្វើអោយពួកគេធ្លាក់ពីតំណែងផងដែរ។លោកមានបំណងនឹងបើកទំលាយរបាយការណ៏នោះតែព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់មហាសេដ្ធី Calvin Ayre។

ប្រភព:

https://www.theblock.co/post/253741/nchain-ceo-departs-asserts-craig-wright-is-not-satoshi