ចុងបញ្ចប់ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ពីអត្តសញ្ញណរបស់អ្នកHack Game Axie Infinity

Game Axie Infinity ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Gamefi (ហ្គេមលេងបានលុយ) ដែលមានឈ្មោះល្បីជាងគេបានត្រូវបានជនអនាមិកធ្វើការលួចយកលុយជាគ្រីបតូដែលមានតម្លៃដល់ទៅ 625 លានដុល្លារ កាលពីថ្ងៃទី 23 ខែមីនា។ ក្រុមការងាររបស់ហ្គេមមួយនេះក៏បានដុតដៃដុតជើងស្វែងរកជនអនាមិកនោះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 13 ខែមេសានេះ ក្រុមប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់សហរដ្ធអាមេរិកក៏បានរកឃើញពីអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមអនាមិកនេះ។ ក្រុមអនាមិកនេះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថា The Lazarus Group ជាក្រុមអនាមិកមានសញ្ជាតិ កូរ៉េខាងជើង ដែលបានជាប់ពាក់ពាន់នឹងការ វាយប្រហារលើក្រុមហ៊ុន Sony Pictures កាលពីឆ្នាំ 2014 ផងដែរ។

អត្ថបទយោង: