ក្រុមហ៊ុន Matter Labs ម្ចាស់គម្រោង zkSync បានជួលអតីតអនុប្រធានរបស់ Blizzard មកធ្វើការ

zkSync គឺជាគម្រោង Blockchain Layer2 របស់ Ethereum ដែលពឹងផ្អែក Ethereum និងជួយអោយ Gas fee អស់ថោកនិងអាចពង្រីកខ្លួនបានមានប្រសិទ្ធិភាពជាងមុន។ រីឯ Blizzard គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតហ្គេមដែលមានកេរ្តិ៏ឈ្មោះល្បីមួយក្នុងលោក។ដើម្បីទាញយកហ្គេមចូលក្នុង Blockchainរបស់ខ្លួន Matter Labs ដែលជាក្រុមហ៊ុននៅពីក្រោយគម្រោង zkSync

Read more

Merlin DEX ក្នុង zkSync ត្រូវបានវាយប្រហារបាត់លុយអស់ 1.1 លានដុល្លារ

កាលពីម្សិលមិញ DEX – Decentralized Exchange(កន្លែងប្តូរកាក់វិមជ្ឈការ)ឈ្មោះ Merlin ដែលនៅក្នុង Blockchain Protocol zkSync ត្រូវបានគេវាយប្រហារយកលុយបានចំនួន 1.8 លានដុល្លារនៅពេលដែលគម្រោងនេះកំពុងតែដាក់លក់កាក់ខ្លួនMAGE Token ក្នុងថ្ងៃដំបូង។គួរអោយដឹងផងដែរថាគម្រោងនេះបានជួលអោយក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្រសុវត្ថិភាពរបស់Smartcontract ដែលមានឈ្មោះ Certik ត្រួតពិនិត្ររួចរាល់ហើយព្រមទាំងបានលទ្ធផលល្អថែមទៀតផងពីក្រុមហ៊ុនCertik ក្រោយពីត្រួតពិនិត្រ Smartcontract

Read more

ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី 25 ខែមីនា

ក្រោយពីបានចែកកាក់ ARB ជា Airdrop ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ខ្លួនរួចរាល់ថ្ងៃនេះ Discord របស់គម្រោង Arbitrum ត្រូវបានគេហ៊ែកហើយដាក់តំណអោយអ្នកប្រើប្រាស់ចុចទៅកាន់វេបសាយបោកប្រាស់។គួរអោយដឹងផងដែរថាមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកដែលបានដកកាក់ដែលជា Airdrop គឺបាន83.53% ហើយតម្លៃរបស់កាក់នេះគឺនៅរក្សាក្បែរ 1.2 – 1.3$។អាចតាមដានពត៍មាននៃអ្នកដកកាក់ARB បានតាមតំណនេះ។ ZkSync បានដាក់អោយដំណើរការក្នុង Mainnet របស់ខ្លួនជាផ្លូវការដែលហៅថា

Read more

Matter Labs បានបើកអោយប្រើ zkSync 2.0 Mainnet ហើយដែលមានឈ្មោះថា Baby Alpha

សម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ដឹងថាអ្វីជា zkSync អាចចុចតំណនេះបាន។ Matter Labs គឺជាក្រុមការងារនៅពីក្រោយ zkSync ហើយថ្មីៗនេះពួកគេបានបើក Mainnet ដំបូងរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Baby alpha។ ក្នុង Mainnet នេះអ្នកអភិវឌ្ឃន៏អាចតម្លើង Smart Contract ដើម្បីគម្រោង Defi, NFT

Read more

មកស្គាល់ ZkSync មុននឹងគម្រោងនេះដាក់អោយប្រើMainnet ក្នុងខែនេះ

មិនមែនដំបូន្មានក្នុងការវិនិយោគ។ ZkSync(កាក់ zks) គឺជា Blockchain Layer2 របស់Ethereum ដែលមានគម្រោងដាក់អោយប្រើ Mainnet នៅថ្ងៃទី 28 ខែតុលានេះ។អ្នកប្រើទូទៅត្រូវរងចាំដល់ចុងឆ្នាំនេះនៅពេលវាដាក់អោយប្រើជាផ្លូវការទើបអាចប្រើបាន។គម្រោងនេះបានចាប់ផ្តើមរៀបចំដើម្បីដាក់អោយប្រើអស់ជាង4ឆ្នាំមកហើយចុងបញ្ចប់ការរងចាំក៏បានមកដល់។ Ethereum ត្រូវបានអ្នកអភិវឌ្ឃន៏ទាំងអស់ក្នុងលោកកំពុងចាំមើលថាតើវាអាច Scale តាមរបៀបណា ហើយ ការScale បែបណាជោគជ័យជាងគេ ហើយ

Read more