ពត៍មានគ្រ៊ីបតូប្រចាំថ្ងៃទី​ 9 កុម្ភ:

ម្ចាស់គម្រោង Umami Finance ដែលមានកាក់ឈ្មេាះ UMAMI បានជះលក់កាក់របស់គម្រោងខ្លួនរហូតធ្វើអោយតម្លៃរបស់វាធ្លាក់ដល់ទៅ​ 50% ក្នុងរយ:ពេលមិនដល់មួយថ្ងៃផង។ក្រោយពីលក់កាក់ហើយម្ចាស់គម្រោងរូបនេះក៏បានចាកចេញពីដំណែង CEO របស់ UMAMI Finance  ផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាគ្រ៊ីបតូATM នៅសហរដ្ធអាមេរិកឈ្មេាះCoin Cloud បានប្រកាសក្ស័យធនជាមួយបំណុល​ពី​ 100 – 500

Read more