កើតរឿងធំលើគម្រោង Tornado Cash កាក់ Torn

Torndao Cash គឺជាគម្រោងលាងលុយដ៏ធំជាងគេមួយនៅក្នុង Blockchain Ethereum និងមានកាក់ឈ្មោះ Torn។ម្ចាស់គម្រោងឈ្មោះលោក Alex Pertsev បានជាប់ឃំុឃាំងអស់ជិត 9 ខែនៅប្រទេស ហូឡង់និងទើបតែបានដោះលែងក្នុងខែមេសាកន្លងមកនេះ។ ថ្ងៃនេះមានរឿងធំមួយបានកើតឡើងលើគម្រោង Tornado cash ដោយមានជនខិលខូចបានលួចបង្កើតការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់មួយដើម្បីចូលមកគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះទាំងមូល។ការបោះឆ្នោតឬសំណើរចូលគ្រប់គ្រង Tornado Cash នោះត្រូវបានចោរធ្វើអោយមានការបោះយល់ព្រមហើយទទួលបានជោគជ័យដែលមានន័យថាចោរគឺអាចចូលគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះទាំងមូលបានហើយ។ក្រោយពីបានឈ្នះចោរក៏បានដកកាក់

Read more

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង Tornado Cash នឹងត្រូវបានឃុំខ្លួន 2 ខែបន្តទៀត

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង Tornado Cash ដែលជាគម្រោងរក្សាឯកជនភាពដល់អ្នលដែលប្រើប្រាស់ Blockchain ក្នុងការវេរកាក់ហើយក្រោយមកចោរបានប្រើគម្រោងនេះដើម្បីគេចពីប៉ូលីសត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសីហាកន្លងទៅពីបទឧក្រិដ្ឋទាក់ទងនឹងការបង្កើតគម្រោងអោយចោរលាងលុយ ហើយ លោក Alexey Pertsev ត្រូវបានតុលាការបន្តឃុំខ្លួនយ៉ាងតិចពីរខែទៀត។ តុលាការនៃប្រទេសហូឡង់បានច្រានចូលនៅសំណើរដោះលែងដែលប្រពន្ធរបស់ Alexey Pertsev បានស្នើរ ហើយក៏ពុំមានការឆ្លើយតបផ្សេងៗអ្វីទាំងអស់អំពីសំណើរនេះ។ គួរអោយដឹងផងដែរថា Pertsev ដែលមានស្រុកកំណើតនៅប្រទេសរិស្សីរូបនេះត្រូវបានប៉ូលីសដាក់ឃុំខ្លួនអស់រយ:ពេល 7

Read more