គ្រ៊ីបតូCasino ឈ្មោះ Stake របស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានចោរវាយប្រហារយកកាក់អស់ 40 លានដុល្លារ

Stake . com គឺជា Platform Casino ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់កាក់គ្រ៊ីបតូចូលហើយអាចលេងល្បែងនិងភ្នាល់កីឡាជាច្រើនប្រភេទមានដើមកំណើតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ Platform មួយនេះប្រើប្រាស់ Blockchain Ethereum។ថ្ងៃនេះ Platform Stake ត្រូវបានក្រុមចោរវាយប្រហារបើយោងតាម Cybers បានអោយដឹងថាចោរបានលួចយកលុយចេញប្រមាណ 16 លានដុល្លារហើយ ZachXBT បានបន្ថែមពី

Read more