មានរឿងអីបាន BTC ឡើងថ្លៃកាលពីយប់មិញ។

នេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ធាន។ រឿងទីមួយដែលចង់អោយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងគឺកាលពីយប់មិញនៅពេលដែលកាក់ BTC ឡើងលើស 20,000$ ដែលជាតម្លៃខ្ពស់ជាងគេរាប់តាំងពី6 សប្តាហ៍ចុងក្រោយមានការដាច់ Account Future គិតជាទឹកលុយគឺ 1 ពាន់លានដុល្លារបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ Coinglass។ មកចូលសាច់រឿងយើងវិញម្តងថាហេតុអ្វីបានជាកាក់គ្រ៊ីបតូឡើងថ្លៃ? កាលពីយប់មិញកាក់ BTC បានឡើងថ្លៃភ្លាមៗក្រោយ សហរដ្ធអាមេរិកប្រកាសទិន្នន័យ Consumer Confidence

Read more