រដ្ធបាលសហរដ្ធអាមេរិកមានកាក់ BTC ជាទឹកប្រាក់ 5ពាន់លានដុល្លារ

រដ្ធបាលសហរដ្ធអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលបានកាក់ BTC ច្រើនជាងគេមួយក្នុងលោកប៉ុន្តែរឿងដែលប្លែកពីគេគឺសហរដ្ធអាមេរិកមិនព្រួយបារម្ភថាកាក់ BTC នឹងឡើងឬចុះថ្លៃទេ។ ហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ធអាមេរិកមិនព្រួយបារម្ភយើងនឹងមកដឹងទាំងអស់គ្នា។រដ្ធបាលសហរដ្ធអាមេរិកធ្លាប់បានរុឹបអូសកាក់ BTC ដល់ទៅ 200,000 BTC ពីវេបខ្មៅនិងវេបសាយខុសច្បាប់ផ្សេងៗហើយបានរក្សាកាក់ទាំងនោះនៅក្នុង Hardware Wallet ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងយុត្តិធម៏របស់ខ្លួន។បើសហរដ្ធអាមេរិកសម្រេចលក់កាក់ BTC ទាំងនោះវាក៏អាចជះឥទ្ធិផលមិនល្អដល់តម្លៃកាក់ BTC ផងដែរ។រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃរដ្ធបាលសហរដ្ធអាមេរិកនៅមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រកាសថាពួកគេនឹងសម្រេចលក់កាក់ BTC ទាំងនោះនៅពេលណា។ពួកគេនៅចាំកាក់ឡើងថ្លៃបានលក់ឬយ៉ាងណាគឺមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេ។រដ្ធបាលមួយនេះបានលក់កាក់

Read more

គម្រោងកាក់ Pi កំពុងត្រូវបានរដ្ធបាលវៀតណាមសេុីបអង្គេត

នាយកដ្ឋានសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់វៀតណាមបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេកំពុងតែធ្វើការសេុីបអង្គេតទៅលើគម្រោងកាក់ PI ពួកគេសង្ស័យថាគម្រោងនេះបោកប្រាស់អ្នកវិនិយោគដោយវិធីបោកបែបពីរ៉ាមីតឬ Multi-marketing models។ដោយមន្ត្រីគ្រប់តំបន់បានកំពុងចាត់វិធានការតាមដានយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើសកម្មភាពរបស់គម្រោងកាក់ PI។ លោក Le Xuan Minh ជារដ្ធមន្ត្រីដឹកនាំរបស់នាយកដ្ឋានសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បានអោយដឹងថាដំណើរការរបស់គម្រោងកាក់ PI មានភាពស្មុគស្មាញដោយមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ហើយមិនមានសកម្មភាពអ្វីដើម្បីរកលុយចូលក្រុមហ៊ុននេះទេ។ លោកក៏បានហាមមិនអោយប្រជាជនលេងឬវិនិយោគទៅលើគម្រោងណាដែលអោយប្រាក់ចំណេញឬការប្រាក់ច្រើនៗនោះទេ ឬ​ មួយទៀតគឺគម្រោងដែលមានការបបួលអ្នកលេងក្រោយដើម្បីអោយអ្នកលេងចាស់ៗបានប្រាក់ចំណេញហាមដាច់ខាតកុំលេងឬវិនិយោគ។មានអ្នកវិនិយោគខ្លះបានអោយដឹងថាខ្លួនបានកាក់ PI មកដោយ

Read more