Binance បានប្រកាសគម្រោង Launchpool ទី 35 ឈ្មោះ Pendle

PENDLE គឺជាកាក់របស់គម្រោង Pendle Finance ដែលផ្តល់សេវាទៅលើការ Stake កាក់ដើម្បីអត្រាការប្រាកខ្ពស់ទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដែលគម្រោងនេះមានផ្តល់ជូន។ដើម្បីទទួលបានកាក់នេះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចូលរួម Launchpool របស់ Binance ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 04 ដល់ថ្ងៃទី 28 ដោយអ្នកប្រើប្រាស់អាចយកកាក់ BNB ឬ TUSD ដើម្បីដាក់ Stake

Read more