ធនាគារ JPMorgan បានដាក់អោយប្រើ JPM Coin ដើម្បីទូទាត់ប្រាក់នៅអ៊ឺរ៉ុប

JPMorgan គឺជាធនាគារវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ធអាមេរិកបានពង្រីកការប្រើប្រាស់គម្រោង Blockchainរបស់ខ្លួនចូលក្នុងវិស័យធនាគារប្រពៃណីតាមរយ:ការដាក់អោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់។ដោយនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្ររបស់ JPMorgan បានប្រាប់ Cointelegraph ថាធនាគាររបស់ខ្លួនបានដាក់ការទូទាត់ប្រាក់តាមរយ: Blockchain សម្រាប់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំរបស់អ៊ឺរ៉ុបហើយ។ Blockchain នេះបានសម្រេចការផ្ទេរលុយEuro ដោយកាក់ JPM Coin ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី 21 ខែ មិថុនាកន្លងមកនេះ។ក្រុមហ៊ុនដែលបានប្រើសេវាកម្មនេះគឺ

Read more