Crypto dot Com វេរកក់ខុសចំនួន 400 លានដុល្លារគិតជា ETH ទៅអោយ Gate dot io

កាលពីថ្ងៃទី 21 ខែតុលាកន្លងមកនេះ Crypto Exchange Crypto dot com បានវេរកាក់ ETH ចំនួន 320,000 ETH (400 លានដុល្លារ) ទៅអោយExchange gate dot io។ វាត្រូវបានគេដឹងកាលពីព្រឹកមិញនៅក្នុង

Read more