ត្រូវអីបានBinance ត្រូវបានប្តឹងដោយ CFTC សហរដ្ធអាមេរិក

កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី 27 ក្រុមហ៊ុនទិញលក់គ្រ៊ីបតូលំដាប់លេខមួយក្នុងលោក Binance ត្រូវបានគណកម្មាការពាណិជ្ជកម្មទំនិញនិងផលិតផលជាមុនរបស់សហរដ្ធអាមេរិកឬហៅកាត់ថា CFTC ប្តឹងទាំងក្រុមហ៊ុន និង CEO របស់ Binance លោក Changpeng Zhao ផងដែរទៅលើបទល្មើសទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវាទិញលក់កាក់គ្រ៊ីបតូបែបderivatives ឬ Futureដែលខុសច្បាប់សហរដ្ធអាមេរិក។ ការប្តឹងនេះបានធ្វើឡើងនៅតុលាការប្រចាំតំបន់នៃស្រុក Illinois សហរដ្ធអាមេរិកដោយចោទ

Read more