មកដឹងពីមូលហេតុដែលធ្វើអោយកាក់ SOL ឡើងថ្លៃដល់ទៅ 16%

ក្រោយពេលដែលតម្លៃរបស់កាក់ SOL ធ្លាក់ដល់ក្រោម 10$ ថ្ងៃនេះវាចាប់ផ្តើមឡើងថ្លៃវិញដល់ទៅក្បែរ 13-13.5$។មូលហេតុមួយដែលធ្វើអោយវាឡើងថ្លៃគឺដោយសារកាក់ Bonk ដែលជាប្រភេទ Memecoin បែប Shiba Inu ដែលបានដាក់ដំណើរការក្នុង Blockchain Solana កាលពីថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូកន្លងមកនេះដែលបានធ្វើអោយអ្នកវិនិយោគដំបូងៗចំណេញដល់ទៅ 2,200% ហើយបានឡើងថ្លៃដល់ទៅ

Read more