Binance បានប្រកាសគម្រោងLaunchpad ទី 32

Binance បានប្រកាសព្រឹត្តិការណ៏ Launchpad ទី 32 របស់ខ្លួនដែលគម្រោងកាក់លើកនេះមានឈ្មោះថា Arkham (ARKM)។ក្នុងព្រឹត្តិការណ៏នេះអ្នកវិនិយោគត្រូវមានកាក់ BNB ហើយ Binance នឹងចាប់ផ្តើមគណនាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 11 វេលាម៉ោង7 ព្រឹកតទៅ។​Binance នឹងចាប់ផ្តើមរាប់កាក់ BNB ដែលអ្នកវិនិយោគមានហើយគណនារហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ម៉ោង

Read more