ការព្យាករណ៍ក្នុង Polymarket បានអោយដឹងថាសង្ឃឹមដែល SEC នឹងយល់ព្រម ETH ETF គឺនៅតែ 25% ប៉ុណ្ណោះ

Polymarket គឹជាវេបសាយផ្នាល់គ្នាសុីកាក់ដែលមានការពេញនិយមមួយ។ Polymarket បានដាក់ផ្នាល់ទាក់ទងនឹងការអនុម័ត Spot ETH ETF របស់ SEC ដែលនឹងមានថ្ងៃកំណត់នៅចុងខែឧសភានេះហើយបើយោងតាមតួលេខភ្នាល់យើងឃើញថាអ្នកដែលផ្នាល់ភាគច្រើនជ្រើសរើសថា SEC នឹងមិនអនុម័ត Spot ETH ETF នោះទេដែលមានតែ 25% ប៉ុណ្ណោះចាក់ថា SEC នឹងអនុម័ត។មកដល់សព្វថ្ងៃក្រុមហ៊ុនដូចជា BlackRock និង Fidelity បានស្នើរសុំបើក Spot ETH ETF ជូនអ្នកវិនិយោគតែនៅមិនទាន់ទទួលបានការសម្រេចនៅឡើយទេ។

សូម្បីតែអ្នកវិភាគរបស់ Bloomberg ក៏គិតថាសង្ឈឹមថា SEC នឹងអនុម័ត Spot ETH ETF មានតែ 30% ប៉ុណ្ណោះដែលកាលពីមុនធ្លាប់អោយដល់ទៅ 70% ក្នុងខែមករា។

ប្រភព: theBlock


EthStorage

EthStorage គឺជាគម្រោងរក្សាទិន្នន័យក្នុង Layer2។គម្រោងនេះធានារក្សាទិន្នន័យរយ:ពេលវែងនិងតម្លៃថោកជាងរក្សាក្នុង Ethereum។សព្វថ្ងៃវាកំពុងមានកម្មវិធីក្នុង Galxe ដែលអ្នកអាចចូលរួមបានតាមតំណនេះ។

ចម្លើយសម្រាប់សំណួរវាគឺ : E, D, A, C។


Sending Labs

Sending Network គឺជាគម្រោងផ្តល់សេវាកម្មផ្ញើរសារសុវត្ថិភាពដែលសព្វថ្ងៃវាកំពុងមានកម្មវិធីក្នុង Galxe ដែលអ្នកអាចចូលរួមតាមតំណនេះ។