ហេតុផលដែលធ្វើអោយកាក់គ្រ៊ីបតូឡើងថ្លៃថ្ងៃនេះ

មួយរយ:ចុងក្រោយនេះរឿងមួយដែលអ្នកវិនិយោគចង់អោយកើតមានក្នុងវិស័យគ្រ៊ីបតូគឺទាក់ទងនឹង​ Crypto ETF​ដោយពួកគេសង្ឈឹមថាកាក់គ្រ៊ីបតូនឹងចាប់ផ្តើមឡើងថ្លៃព្រោះមានការទទួលស្កាល់ពី SEC សហរដ្ធងាមេរិកនិងអាចនាំលុយពីអ្នកវិនិយោគទូទៅចូលក្នុងគ្រ៊ីបតូបានព្រោះ Crypto ETF ជួយអោយអ្នកវិនិយោគទូទៅអាចវិនិយោគបានងាយស្រួលនិងគួរអោយជឿជាក់បាន។នៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី 9 ,SEC ចាប់ផ្តើមបើកទ្វាពិភាក្សាក្នុងការសម្រេចទៅលើសំណើរបើក Crypto ETF របស់ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន12។ SEC​ មានពេលចំនួន 8 ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើការអនុម័តទៅលើសំណើរនេះហើយលទ្ធផលយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានអ្នកដឹងនោះទេតែមានតែអ្នកទាយឧទាហរណ៏: លោក Seyffart និង Balchunas ទាយថាឧកាសដែល SEC អាចនឹងអនុម័តមានដល់ទៅ 90% ទោះបីជាក្នុងខែនេះ SEC នៅមិនទាន់បានអនុម័តក៏ដោយក្នុងខែនេះ។

ប្រធាន SEC លោក Gary gensler បាននិយាយថា FTX អាចនឹងបើកឡើងវិញក្រោយមានអ្នកដឹកនាំថ្មី។

SEC នៅមិនព្រមទម្លាក់ក្តីជាមួយBinance ដោយសារតែ SEC នៅចោទថាកាក់ BNB អាចមានឧកាសជាមូលធនដែលមិនបានសុំច្បាប់ត្រឹមត្រូវនៅពេលបើកលក់ ICO ឆ្នាំ 2017។

ប្រភព:

thestreet