ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីរបស់ Solana ជួយអោយមានឯកជនភាពខ្ពស់ជាងមុន

គម្រោង Solana កំពុងតែរៀបចំធ្វេីបច្ចុប្បន្នភាពទៅកាន់ Version 1.16 ដោយនៅក្នុងការធ្វេីបច្ចុប្បន្នភាពថ្មីនេះ Solana នឹងជួយអោយអ្នកប្រើប្រាស់វេរកាក់ដោយមានឯកជនភាពជាងមុនដោយប្រើប្រាស់ការបញ្ចូលលេខសំងាត់រាល់ការវេរកាក់ដែលបានបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់និងជួយអោយ Validator node អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៏ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពទាបជាងមុនអាច Run បានផងដែរ។ចំពោះការ Update លើកនេះក្រុមការងាររបស់ Solana បានធ្វើការអភិវឌ្ឃន៏អស់រយ:ពេលជាង 10 ខែមកហើយរួចក៏បានត្រួតពិនិត្រដោយក្រុមហ៊ុន Halborn ទៀតផងដើម្បីស្វែងរកចន្លោះប្រហោងក្នុងកូដ។

កាលពីម្សិលមិញមានការ Unstake កាក់ SOL ដល់ទៅ 16.516 លានកាក់ឬ 372 លានដុល្លារ។ដែលកាក់ទាំងនោះជារបស់ ក្រុមហ៊ុន a16z និង អតីតក្រុមហ៊ុន Alameda Research។

ប្រភព:

TheBlock